Chiều đi  Hà Nội - Cát Bà 6 chuyến xe

Cát Bà Express

 

07:15 11:45
4h45'

Cát Bà Express

 

10:45 15:15
4h15'

Cát Bà Express

 

13:45 18:15
4h15'

Good Morning Cát bà

 

07:30 11:15
3h30'

Good Morning Cát bà

 

10:30 14:30
3h30'

Good Morning Cát bà

 

14:00 18:00
3h30'

Tuyến đường Hà Nội - Cát Bà

Tuyến đường Hà Nội - Cát Bà - Hải Phòng dài khoảng 160 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 10 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 7h00 đến 12h00 bởi 5 nhà xe: xe Hoàng Long , xe Inter Bus Lines , xe Good morning Cát Bà , xe Daiichi Travel , xe Cát Bà Express vận hành. Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 5 giờ. Điện thoai đặt vé: 0943 696 611

 

Đang xử lý...

hotlineHotline