Bảo mật thông tin

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin của quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: Thông tin thu thập bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ (nếu có) và thông tin vé cần đặt của khách hàng. Thông tin thu thập sẽ chỉ được sử dụng để thanh toán và đặt vé cho khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin sẽ được lưu trữ không giới hạn trong hệ thống của sanvexe.vn. Đơn vị quản lý thông tin là Công ty TNHH Du Lịch Thiểu Số.

Để quản lý, chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình, khách hàng có thể đăng ký một tài khoản tại sanvexe.vn. Sau khi đăng ký khách hàng có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để quản lý dữ liệu cá nhân.

 

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật. Thông tin sẽ chỉ được sử dụng để phục vụ cho việc đặt vé và hỗ trợ khách hàng lên xe mà không được sử dụng cho mục đích khác, ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

 

Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

 

Đang xử lý...

hotlineHotline