Chiều đi  Thanh Hóa - Sapa 6 chuyến xe

Hà Sơn

 

20:00 05:25
9h25'

Sao Việt

 

08:00 17:40
9h40'

Sao Việt

 

12:00 21:40
9h40'

Sao Việt

 

19:30 05:10
9h40'

Sao Việt

 

18:00 05:10
11h10'

Hà Sơn

 

21:30 06:00
8h30'

Tuyến đường Thanh Hóa - Sapa

Tuyến đường từ Thanh Hóa -  Lào Cai - Sapa dài khoảng 530 km. Trung bình mỗi ngày có khoảng 5 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 5h00 đến 20h30 bởi 2 nhà xe:  Xe Việt Anh, Xe Sao Việt Thanh Hóa Sapa, Xe Hà Sơn Thanh Hóa Sapa . Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 9 giờ.. Hỗ trợ đặt vé: 0988 911 777

 

Đang xử lý...

hotlineHotline