Chiều đi  Sapa - Ninh Bình 7 chuyến xe

Quang Anh

 

21:00 05:30
7h0'

Việt Anh

 

21:00 04:30
7h30'

Sao Việt

 

08:30 16:30
8h0'

Sao Việt

 

16:30 01:30
9h0'

Sao Việt

 

21:30 06:30
9h0'

Hà Sơn

 

13:40 22:15
8h35'

Quang Dũng

 

11:30 19:30
8h0'

Tuyến đường Sapa - Ninh Bình

Đảm bảo GIỮ CHỖ 100% Sanvexe.vn cam kết HOÀN LẠI 100% tiền vé nếu nhà xe không giữ chỗ cho khách hàng.

Xe Khách Từ Sapa đi Ninh Bình gồm các nhà nhà, Xe Sao Việt, Xe Quang Anh, Xe Việt Anh, Xe  Sơn Hà . Đặt vé 0988 911 777 -  Có xe trung chuyển đón miễn phí từ khách sạn về VP để đi, Từ Sapa đi lúc 08.00am , 14.00pm, 16.00pm, 21.30pm, 22.00pm

 

Đang xử lý...

hotlineHotline