Chiều đi  Sapa - Ninh Bình 7 chuyến xe

Quang Anh

 

21:30 05:30
7h40'

Việt Anh

 

20:30 04:30
7h30'

Hà Sơn

 

16:30 00:30
8h0'

Trung Dũng

 

19:30 03:30
8h0'

Phúc An

 

22:00 05:00
7h0'

Phúc An

 

21:40 05:00
7h20'

Kết Đoàn Travel

 

13:00 20:00
7h0'

Tuyến đường Sapa - Ninh Bình

Đảm bảo GIỮ CHỖ 100% Sanvexe.vn cam kết HOÀN LẠI 100% tiền vé nếu nhà xe không giữ chỗ cho khách hàng.

Xe Khách Từ Sapa đi Ninh Bình gồm các nhà nhà, Xe Sao Việt, Xe Quang Anh , Xe Việt Anh, Xe  Sơn Hà . Đặt vé 0988 911 777 -  Có xe trung chuyển đón miễn phí từ khách sạn về VP để đi, Từ Sapa đi lúc 08.00am , 14.00pm, 16.00pm, 21.30pm, 22.00pm

 

Đang xử lý...

hotlineHotline