Chiều đi  Quảng Ninh - Sapa 8 chuyến xe

Phúc An

 

18:00 04:00
10h0'

Phúc Xuyên

 

06:45 16:00
9h15'

Phúc Xuyên

 

11:15 21:00
9h45'

Phúc Xuyên

 

14:15 23:00
8h45'

Phúc Xuyên

 

20:30 05:00
8h30'

Phúc Xuyên

 

10:00 20:00
10h0'

Phúc Xuyên

 

13:15 23:00
9h45'

Phúc Xuyên

 

17:00 05:00
12h0'

Tuyến đường Quảng Ninh - Sapa

Khoảng cách từ Quảng Ninh - Sapa  dài khoảng 550km. Thời gian di chuyển khoảng 9 - 12 tiếng tùy theo địa điểm. Trung bình mỗi ngày có khoảng 6  chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 06h45 đến 22h00 bởi 5 nhà xe  Phúc Xuyên, Phúc An, Cường Lan

 

Đang xử lý...

hotlineHotline