Chiều đi  Ninh Bình - Lai Châu 1 chuyến xe

Việt Anh

 

17:00 04:00
11h0'

Tuyến đường Ninh Bình - Lai Châu

Khoảng cách từ Ninh Bình - Lai Châu dai khoảng 500km thời gian di chuyển khoảng 10 tiếng hàng ngày có khoảng 3 chuyến xe giường nằm từ nhà xe Ngân Hà, Xe Việt Anh, Xe Quang Anh

 

Đang xử lý...

hotlineHotline