Chiều đi  Sơn La - Hải Phòng 1 chuyến xe

Kết Đoàn

 

18:30 04:30
10h0'

Tuyến đường Sơn La - Hải Phòng

khoảng cách từ Sơn La - Hải Phòng  dài khoảng 450km. thời gian di chuyển khoảng 8 tiếng bằng xe giường nằm từ Nhà Xe Kết Đoàn theo tuyến

 

Đang xử lý...

hotlineHotline