Chiều đi  Lai Châu - Hải Dương 1 chuyến xe

Kết Đoàn

 

19:00 04:00
9h0'

Tuyến đường Lai Châu - Hải Dương

Tuyến đường Ninh Giang - Lai Châu

Tuyến đường Ninh Giang - Lai Châu dài khoảng 473 km . Trung bình mỗi ngày có khoảng 3 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 19h00 đến 19h45 bởi 1 nhà xe: Khang Kiên, Xe Kết Đoàn, Xe Hoàng Nguyên,  Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 8 giờ

 

Đang xử lý...

hotlineHotline