Chiều đi  Thái Bình - Lai Châu 0 chuyến xe

Tuyến đường Thái Bình - Lai Châu

Khoảng cách từ Thái Bình - Lai Châu dài khoảng 550km thời gian di chuyển khoảng 11h tiếng hàng ngày từ lúc 18.00pm - 20.00pm từ nhà xe Hoàng Nguyên, Xe Ngân Hà, Xe Hoàng Hải, Xe Việt Anh, Xe Tuấn Tài từ Lai Châu về Thái Bình ngược Lại . Hỗ trợ đặt vé: 0988911777

 

Đang xử lý...

hotlineHotline