Chiều đi  Sapa - Hưng Yên 0 chuyến xe

Tuyến đường Sapa - Hưng Yên

Tuyến đường từ Sapa về Hưng Yên  dài khoảng 352km . Trung bình mỗi ngày có khoảng 6 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 08h00 đến 21h30 bởi 4 nhà xe : Xe Kết Đoàn, Xe Duy Long, Xe Sao Mai, Xe Khang Kiên, Xe Duyệt Thủy, thời gian di chuyển trên chặng khoảng 7 giờ.

 

Đang xử lý...

hotlineHotline