Chiều đi  Móng Cái - Sapa 0 chuyến xe

Tuyến đường Móng Cái - Sapa

Đảm bảo GIỮ CHỖ 100% Sanvexe.vn cam kết HOÀN LẠI 100% tiền vé nếu nhà xe không giữ chỗ cho khách hàng.

Xe khách từ Móng Cái đi Sapa ngày có khoảng 3 chuyến gồm 16.00, 17.00 sáng . Từ các nhà xe Phúc Xuyên, Cường Lan, Kết Đoàn hàng ngày 

 

Đang xử lý...

hotlineHotline