Chiều đi  Lai Châu - Lạng sơn 1 chuyến xe

Toàn Thắng

 

20:45 07:00
10h15'

Tuyến đường Lai Châu - Lạng sơn

Tuyến đường Lạng Sơn - Lai Châu

Tuyến đường Lạng Sơn - Lai Châu dài khoảng 542 km . Trung bình mỗi ngày có khoảng 1 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 16h00 đến 16h00 bởi 1 nhà xe: Toàn Thắng Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 12 giờ.

Tư vấn xe Toàn Thắng đi Lạng Sơn từ Lai Châu - Lai Châu

 

Đang xử lý...

hotlineHotline