Chiều đi  Lai Châu - Bắc Giang 0 chuyến xe

Tuyến đường Lai Châu - Bắc Giang

Tuyến đường Lai Châu - Bắc Giang

Tuyến đường Lai Châu - Bắc Giang dài khoảng 445 km . Trung bình mỗi ngày có khoảng 2 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 20h45 đến 21h10 bởi 1 nhà xe: Toàn Thắng Thời gian di chuyển trên chặng khoảng 9.2 giờ.

 

Đang xử lý...

hotlineHotline