Chiều đi  Hải Phòng - Sơn La 0 chuyến xe

Tuyến đường Hải Phòng - Sơn La

khoảng cách từ Hải Phòng Sơn La dài khoảng 450km. thời gian di chuyển khoảng 8 tiếng bằng xe giường nằm từ Nhà Xe Kết Đoàn theo tuyến

 

Đang xử lý...

hotlineHotline