Chiều đi  Hải Phòng - Mộc Châu 1 chuyến xe

Kết Đoàn

 

Tuyến đường Hải Phòng - Mộc Châu

Khoảng cách từ Tp Hải Phòng - Thị Trấn Mộc Châu khoảng 325km. Thời gian di chuyển khoảng 10 tiếng từ Hải Phòng đi Mộc Châu hàng ngày có khoảng 3 chuyến xe khách 

 

Đang xử lý...

hotlineHotline