Chiều đi  Hải Phòng - Hà Giang 2 chuyến xe

Khang Kiên

 

18:00 04:00
10h0'

Kết Đoàn

 

18:00 04:00
10h0'

Tuyến đường Hải Phòng - Hà Giang

Khoảng cách từ hải phòng đến Hà Giang dài khoảng 400km thời gian di chuyển khoản 7h40’ . Hàng ngày có khoảng 4 chuyến xe theo tuyên  Hải Phòng - Hải Dương - Hà Nội - Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang từ 2 nhà xe Kết Đoàn, Bằng Phấn

 

Đang xử lý...

hotlineHotline