Chiều đi  Hà Giang - Hải Phòng 1 chuyến xe

Kết Đoàn

 

19:00 03:30
8h30'

Tuyến đường Hà Giang - Hải Phòng

Khoảng cách từ  Hà Giang đến Hải Phòng dài khoảng 400km thời gian di chuyển khoản 7h40’ . Hàng ngày có khoảng 4 chuyến xe theo tuyên Hà Giang - Tuyên Quang - Phú Thọ - Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng từ 2 nhà xe Kết Đoàn, Bằng Phấn

 

Đang xử lý...

hotlineHotline