Chiều đi  Hà Giang - Hải Dương 0 chuyến xe

Tuyến đường Hà Giang - Hải Dương

khoảng cách từ Hà Giang -  TP Hải Dương khoảng 350km . Thời gian di chuyển khoảnh 7h30 hàng ngày có khoảng 4 chuyến xe khách từ Hải Dương đến Hà Giang như xe Kết Đoàn, xe Bằng Phấn, Xe Khang Kiên 

 

Đang xử lý...

hotlineHotline