Thông tin chung

Hưng Thành Travel

Hành trình

Tuyến đường Mô tả Loại xe
07:00 Hà nội - Sapa

Hưng Thành Travel

38 giường nằm, WC

 
22.00 Hà nội - Sapa

xe trung chuyển đón khu vực phố cổ lúc 21.00pm - 21.30pm

giường nằm 40 chỗ, WC

11.00 Sapa - Hà nội

xe trung chuyển đón quý khách lúc 10.30 từ ks 

xe giường nằm 40 chỗ

07:30 Sapa - Hà nội

xe trung chuyển đón lúc 07.00am

giường nằm 40 chỗ, WC

16:00 Sapa - Hà nội

xe trung chuyển đón quý khách lúc 15.30pm từ ks 

giường nằm 40 chỗ, WC

22:00 Sapa - Hà nội

xe trung chuyển đón quý khách lúc 210.30pm từ ks 

giường nằm 40 chỗ, WC

08:30 Hà nội - Hà Giang

Giường nằm 40 chỗ

giường nằm 40 chỗ, WC

14:30 Hà nội - Hà giang

Xe đón quý khách từ bên xe mỹ Đình ô 18

xe giường nằm 40 chỗ

21:00 Hà nội - Hà giang

Đón quý khách tại Ô 18 - Bến xe Mỹ Đình

xe giường nằm 40 chỗ

06:05 Hà giang - Hà nội

xe đón quý khách từ bến xe Hà  Giang

Xe giường nằm 40 chỗ

13:05 Hà giang - Hà nội

Đón quý khách từ bến xe Hà giang

Xe giường nằm 40 chỗ

19:30 Hà giang - Hà nội

Xe đón quý khách từ bên xe Hà Giang 

xe giường nằm 40 chỗ

18:30 Hà nội - Huế

xe trung chuyển đón miễn phí khu vực phố cổ 17.40pm - 18.00pm

xe giường nằm 40 chỗ

18:30 Hà nội - Quảng Bình

Xe giường nằm 40 chỗ

18:00 Hà nội - Đà nẵng

xe trung chuyển đón miễn phí khu vực phố cổ 17.30pm

xe giường nằm 40 chỗ

Hãng xe Hưng Thành

Hưng Thành Travel

Đặt vé: 0988 911 777 

Văn Phòng Hưng Thành

Hà nội: 162 B - Trần Quang Khải

Sapa: Bến xe Khách Sapa

Huế: 49 Chu Văn An

Đà Nẵng: 28 - Đường 3/2

Đặt vé: Xe từ Hà nội đi Sapa

Đặt vé: Xe từ Sapa về Hà Nội

Đặt vé: Xe từ Hà nội đi Hà Giang

Đặt vé: Xe từ Hà giang về Hà nội

Đặt vé: Xe từ Hà nội đi Huế

Đặt vé: Xe Hà nội đi Quảng Bình

Đặt vé: Xe từ Hà nội đi Đà Nẵng

 

Đánh giá của bạn về nhà xe Hưng Thành

Chất lượng xe
Đúng giờ
Chất lượng phục vụ
Bạn vui lòng cho chúng tôi biết thông tin về chuyến xe

 

Đang xử lý...

hotlineHotline