Thông tin chung

Hưng Thành Travel

Hành trình

Tuyến đường Mô tả Loại xe
07:00 Hà nội - Sapa

xe Thaco Mobihome 38 giường

Xe 38 chỗ ngồi
22.00 Hà nội - Sapa

xe giường nằm 40 chỗ

Xe 40 chỗ ngồi
11.00 Sapa - Hà nội

xe giường nằm 40 chỗ

Xe 40 chỗ ngồi
07:30 Sapa - Hà nội

xe giường nằm 40 chỗ

Xe 40 chỗ ngồi
16:00 Sapa - Hà nội

xe giường nằm 40 chỗ

Xe 40 chỗ ngồi
22:00 Sapa - Hà nội

xe giường nằm 40 chỗ

Xe 40 chỗ ngồi
08:30 Hà nội - Hà Giang

giường nằm 40 chỗ

Xe 40 chỗ ngồi
14:30 Hà nội - Hà giang

xe giường nằm 40 chỗ

Xe 40 chỗ ngồi
21:00 Hà nội - Hà giang

xe giường nằm 40 chỗ

Xe 40 chỗ ngồi
06:05 Hà giang - Hà nội

Xe giường nằm 40 chỗ

Xe 40 chỗ ngồi
13:05 Hà giang - Hà nội

Xe giường nằm 40 chỗ

Xe 40 chỗ ngồi
19:30 Hà giang - Hà nội

xe giường nằm 40 chỗ

Xe 40 chỗ ngồi
18:30 Hà nội - Huế

xe giường nằm 40 chỗ

Xe 40 chỗ ngồi
18:30 Hà nội - Quảng Bình

Xe giường nằm 40 chỗ

Xe 40 chỗ ngồi
18:00 Hà nội - Đà nẵng

xe giường nằm 40 chỗ

Xe 40 chỗ ngồi

Hãng xe Hưng Thành

Hưng Thành Travel

Đặt vé: 0988 911 777 

Văn Phòng Hưng Thành

Hà nội: 162 B - Trần Quang Khải

Sapa: Bến xe Khách Sapa

Huế: 49 Chu Văn An

Đà Nẵng: 28 - Đường 3/2

Đặt vé: Xe từ Hà nội đi Sapa

Đặt vé: Xe từ Sapa về Hà Nội

Đặt vé: Xe từ Hà nội đi Hà Giang

Đặt vé: Xe từ Hà giang về Hà nội

Đặt vé: Xe từ Hà nội đi Huế

Đặt vé: Xe Hà nội đi Quảng Bình

Đặt vé: Xe từ Hà nội đi Đà Nẵng

 

Đánh giá của bạn về nhà xe Hưng Thành

Chất lượng xe
Đúng giờ
Chất lượng phục vụ
Bạn vui lòng cho chúng tôi biết thông tin về chuyến xe

 

Đang xử lý...